descarregar PDF

8. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

1

Col·loca les paraules que falten al text:

Podem escriure ... (1) .... per realitzar ... (2)... matemàtics. Totes les fórmules han de ...(3) ....pel signe =. Les .. (4) ....contenen la fórmula, però solament mostren el ... (5) ... del càlcul. Per introduir la fórmula aplicable a una cel·la, hi clicarem al damunt per seleccionar-la, i a la barra d'eines ..(6).. .clicarem el signe ... (7) ...

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Aparella cada concepte amb la seva definició:

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

1

Una funció és una fórmula predefinida pel full de càlcul per tal de facilitar el càlcul d'operacions habituals.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

1

Hem de saber el preu de venda, sense el 16% d'IVA, d'un producte que hem comprat i que ens ha costat 135€. Quina és la formula que utilitzaríem a la cel·la B10?

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 5

1

Per modificar l'aspecte que tindrà el full de càlcul una vegada imprès, utilitzarem:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer