descarregar PDF

5.1. Aprendre llegint

Utilitzar fórmules complexes

En un full de càlcul podem realitzar operacions que necessiten de fórmules complexes. Veurem com es calculen els diferents tipus de percentatges, i utilitzarem les referències a les fórmules.

Un percentatge és la relació que un nombre determinat té amb el 100. El 30 per cent de 100 euros són 30 euros. Per calcular el percentatge, utilitzarem la fórmula: =Valor*Percentatge/100

Per exemple, si al valor d'una camisa que està situat a la casella B8 volem aplicar-hi el 20% de descompte que s'aplica a les rebaixes, per saber el percentatge que li hem de restar hem d'escriure el següent a la casella on volem que aparegui el resultat, per exemple a la casella D8: =B8*20/100

 

 

Si el percentatge és sempre el mateix, podem fer servir una cel·la auxiliar amb el valor fix. Per exemple, si el descompte per rebaixes que s'aplica a tota la roba és sempre el mateix, escriurem directament el valor 20 per cent a la cel·la C8 (assegurant-nos que el format és l'adequat) i la fórmula per a obtenir el preu final a la casella D8 serà: =B8-(B8*C8)

 

 

A les segones rebaixes, normalment hi ha un increment del percentatge de descompte sobre el preu prèviament rebaixat. Per calcular-lo, podem sumar el valor al percentatge obtingut o aplicar directament la fórmula =Valor*(1-Percentatge/100). Per exemple, si l'increment en el descompte és del 10 per cent, escriurem el següent a la casella E8: = D8*(1-10/100)

 

 

Si coneixem el valor final, una vegada aplicat el tant per cent, i volem calcular el valor original, podem fer servir la fórmula següent: =Valor/(1-Percentatge/100)

Per exemple, si el valor d'una camisa és de 24 euros un cop aplicat el 20 per cent de descompte, i volem saber-ne el valor sense la rebaixa, escriurem: =24/(1-20/100)

 

Què és una referència?

Una referència és la manera d'identificar una cel·la, o un conjunt de cel·les o rang, per tal d'utilitzar les dades en una fórmula. Per identificar les cel·les, fem servir lletres per a les columnes i nombres per a les files.

Per exemple, B10 fa referència a la cel·la que pertany a la columna B i la fila 10. Quan es parla d'un conjunt de cel·les, es fa referència a la primera i a l'última separades per dos punts. Per exemple, A10:F10 fa referència al conjunt de cel·les que hi ha entre les columnes A i F i la fila 10.

Quan fem servir una fórmula, podem distingir diferents tipus de referències:

  • Les referències relatives, que es basen en la posició "relativa" respecte a la cel·la o rang que conté la fórmula. Per exemple, si a la cel·la C5 hi escrivim =B5 vol dir que la cel·la C5 té el valor B5. Una fórmula que utilitza referències relatives és la que actualitza automàticament els valors si hi ha canvis en el nombre de cel·les, files o columnes. Per exemple, si la fórmula de la cel·la C5, que és =B5, es copia a la cel·la C6, la fórmula d'aquesta cel·la serà =B6.

 

 

  • Les referències absolutes, son les que no s'actualitzen si les copiem en una cel·la diferent. Per utilitzar-la, fem servir el signe $.

Per exemple, si utilitzem la fórmula =B5*C5 a la cel·la D5, i el valor de la cel·la C5 és 40 i no volem que s'actualitzi quan copiem la fórmula en una altra cel·la, escriurem =B5*$C$5. Aplicant la mateixa fórmula a la resta de caselles veurem com el valor de la cel·la C5 ha quedat bloquejat.

  • Les referències mixtes, són aquelles on només es fixa la fila o la columna. Per exemple, respecte a la fórmula anterior, podem fixar la columna B si escrivim $B5 o B$5 per fixar la fila.

També podem utilitzar dades d'altres fulls de càlcul del mateix llibre o les d'altres llibres. Es denominen referències externes. Per fer-ho, inserim el nom del full, i com a separador utilitzem el signe d'exclamació '!', en Excel, i un punt '.', en Calc. Per exemple, per fer la suma de la cel·la C5 del full 1 amb la cel·la B5 del full actual, escriurem = Full1.C5+B5