descarregar PDF

5. FÓRMULES AVANÇADES DE CÀLCUL

  • En un full de càlcul podem realitzar operacions complexes, com ara el càlcul de percentatges, d'increments de percentatges, de valors originals, etc.
  • També podem utilitzar diferents tipus de referències en el mateix full de càlcul o en d'altres del llibre a fórmules determinades.