descarregar PDF

4. FÓRMULES BÀSIQUES DE CÀLCUL

  • Els fulls de càlcul permeten utilitzar fórmules per realitzar operacions amb els valors o textos continguts a les cel·les.
  • Entre d'altres, podem realitzar funcions matemàtiques com ara la suma i el producte.
  • També podem fer operacions estadístiques com ara el càlcul de mitjanes.