descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

El format de les cel·les permet millorar la presentació dels fulls de càlcul i fer-los més llegibles. Per accedir al format d'una cel·la, clicarem damunt d'una d'elles, premerem el botó dret del ratolí i es desplegarà un menú on seleccionarem l'opció 'Formata les cel·les', aleshores s'obrirà un quadre de diàleg amb diferents pestanyes relatives a aspectes del full de càlcul que es poden formatar.

 

 

Alineació de dades

Una dada o text es pot alinear verticalment o horitzontalment. Per modificar-ho, clicarem sobre la pestanya d'alineació.

L'alineació horitzontal controla com es mostren les dades respecte a l'amplada de la cel·la. Al Calc hi ha diverses possibilitats:

  • Per defecte. Alinea els nombres i valors a la dreta, i el text a l'esquerra.
  • Esquerra. Alinea indistintament dades i text a l'esquerra.
  • Dreta. Alinea indistintament dades i text a la dreta.
  • Centre. Centra les dades respecte a l'amplada de la cel·la.
  • Emplenat. Omple l'amplada de la cel·la tot repetint-ne el contingut.
  • Justificat. Adapta el contingut de la cel·la a la seva amplada.

 

 

Aquestes alineacions es poden realitzar també utilitzant els botons de la barra d'eines de 'Format'.

L'alineació vertical també es pot configurar:

  • Part superior: col·loca el contingut a la part superior de la cel·la.
  • Part inferior: col·loca el contingut a la part inferior de la cel·la .
  • Centre: col·loca el contingut de la cel·la centrat respecte a l'alçada.

A més, el text o les dades es poden orientar uns quants graus respecte a l'horitzontal o la vertical de la cel·la.

 

 

 

Una altra opció de l'alineació és la combinació de cel·les. Aquesta opció permet ajuntar una sèrie de cel·les sense eliminar cel·les ni columnes. Així es poden crear cel·les més grans i úniques. Per fer-ho, seleccionarem les cel·les que volem fusionar, anirem al menú 'Format' i escollirem l'opció 'Fusiona les cel·les'.

 

Fonts i colors

Per canviar el format de la font podem anar als menús desplegables de la barra d'eines, on és possible canviar la tipologia de la font (arial, times, etc.), l'estil (negreta, cursiva, etc.) o bé la mida. També des de la barra d'eines podem canviar el color del text, aplicar-hi efectes (subíndex, ratllat, etc.) o marcar el text subratllat. Si treballem amb Calc, seleccionarem l'opció d'efectes de la lletra.

Les cel·les del full de càlcul apareixen a la pantalla marcades per tal de facilitar-ne la identificació. Però si volem que es visualitzin més en pantalla, o a l'hora d'imprimir el document, hem de formatar les vores de les cel·les.

Per visualitzar les vores de les cel·les, hem de seleccionar la pestanya de vores, dins del menú emergent de "Format". Es pot utilitzar una vora per a cada cel·la, per a un grup de cel·les o per a tot el full de càlcul. Podem seleccionar els costats que volem i definir-ne el gruix, l'estil i el color de la línia.

 

 

El fons de les cel·les es poden omplir de colors i trames. Per fer-ho, seleccionarem la pestanya de 'Fons', a Calc, i la de 'Trames', a Excel.