descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

El full de càlcul permet introduir dades numèriques i text a les cel·les, i s'hi poden realitzar, per exemple, operacions amb dates, hores i text. Si les dades introduïdes no corresponen als formats reconeguts pel programa, es consideren text.

Quan inserim text, cal clicar sobre la cel·la, teclejar el text i, per finalitzar, prémer la tecla Enter. El text s'alinea a l'esquerra de la cel·la. Si volem cancel·lar la introducció de text premerem la tecla Esc.

Seguirem el mateix procediment per inserir nombres, però aquests s'alineen a la dreta. Podem fer servir el separador de milers (34.989), decimals (3,1416), moneda (19€), percentatges (55%) o fraccions (1/8). Si el nombre és més gran que l'espai de la cel·la, es mostrarà una sèrie de caràcters com ##### o bé es presentarà el nombre barrejat amb caràcters de notació científica.

 

 

Si els nombres que hem d'escriure al full de càlcul presenten sempre una quantitat fixa de zeros o d'espais decimals, podem predeterminar el tipus de xifra que hi escriurem.

Per fer-ho, seleccionarem l'opció "Cel·les" del menú "Format", i un cop a la finestra emergent farem clic a la pestanya "Nombres", triant el format desitjat.

 

 

Si volem fer servir el mateix número de decimals a tota la fulla, anirem a "Edita" i a "Selecciona-ho tot", i a continuació des de la finestra emergent de format de cel·les seleccionarem sota "Opcions" el nombre de decimals.

Per exemple, si escrivim 2, i inserim a la cel·la el nombre 456, automàticament el nombre resultant serà 4,56.

Per introduir dates, utilitzarem un guió (-) o la barra (/) per separar les diferents parts de la data (per exemple 22-3-09).

 

 

Per introduir hores, escriurem l'hora i els minuts (12:00) seguits d'un espai en blanc i 'am' o 'pm' (segons siguin de matí o tarda).

Per introduir l'hora o la data actuals a Calc, podem fer servir la fórmula =AVUI() o =ARA().

Per modificar el contingut de les cel·les, hi farem doble clic al damunt o editarem el contingut tot prement la tecla F2.

Podem escriure fórmules per realitzar càlculs matemàtics, comptables, etc. Totes les fórmules han de començar pel signe '='. Les cel·les contenen la fórmula, però només mostren el resultat del càlcul. Per introduir la formula aplicable a una cel·la, hi clicarem a sobre per seleccionar-la, i a la barra d'eines 'Fórmula' clicarem el signe igual. Escriurem la fórmula que permet fer el càlcul i acceptarem tot clicant sobre el botó amb la marca verda de la barra de fórmules. Per cancel·lar, premerem damunt la creu vermella.