"> 1. OBJECTIUS
descarregar PDF

1. OBJECTIUS

  • Poder fer un full amb informació de caràcter numèric
  • Fer servir de manera eficient les millores que aporta un full de càlcul enfront d'una escriptura manual