descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. INTRODUCCIÓ DE DADES

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. FORMAT DEL FULL DE CÀLCUL

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. FÓRMULES BÀSIQUES DE CÀLCUL

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. FÓRMULES AVANÇADES DE CÀLCUL

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS DE CÀLCUL

6.1. Aprendre llegint

6.2. Aprendre mirant

6.3. Aprendre escoltant

7. ENLLAÇOS RELACIONATS

8. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

9. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS