descarregar PDF

8. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

 

Exercici 1

1

Un full de càlcul permet:

a)
b)
c)
d)
e)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Relaciona cadascun dels elements d'un full de càlcul que indiquem a continuació amb la definició o característica que li correspongui:

a)
b)
c)
d)
e)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

Exercici 3

1

Quines de les funcionalitats següents ofereix un full de càlcul tipus Excel o OpenOffice Calc? Assenyala les respostes que consideris convenients:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

Exercici 4

1

Quines de les següents opcions ens permeten obrir un nou document de full de càlcul?:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

Exercici 5

1

Indica si l'afirmació següent és certa o falsa: "Podem emplenar un conjunt de cel·les estirant amb el ratolí des del punt negre que figura a la part inferior dreta de la cel·la o les cel·les seleccionades. Si la selecció que hem dut a terme és susceptible de convertir-se en una sèrie, les cel·les s'emplenaran automàticament".

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer