descarregar PDF

5.1. Aprendre llegint

Desplaçar-se pel full i pel llibre

Les principals tecles de desplaçament que podem utilitzar quan treballem amb diferents documents a l'ordinador, són les que estan situades normalment a la part dreta del teclat: les tecles de desplaçament (amunt, avall, dreta i esquerra), les tecles "AvPàg" (avançar pàgina) i "RePàg" (retrocedir pàgina), així com les tecles d'"Inici" (anar a l'inici) i "Fi" (anar al final).

Una de les funcionalitats pròpies d'un full de càlcul és la de poder-nos desplaçar pel full mateix d'una manera còmoda i eficaç, utilitzant algunes de les tecles que acabem d'esmentar.

Per desplaçar-nos pel full hem de prémer una cel·la determinada amb el ratolí i, a partir d'ella, podem fer servir les tecles de desplaçament amunt, avall, dreta i/o esquerra, per anar movent-nos pel document.

Si necessitem desplaçar-nos pels diferents fulls d'un llibre de full de càlcul, ho farem mitjançant la barra interior situada sota el full. Les pestanyes ens permeten canviar de full, i les fletxes fan que puguem canviar al full següent, a l'anterior, o bé al primer o a l'últim, segons ho desitgem.

Inserir files, columnes i cel·les

Quan treballem amb un full de càlcul i necessitem inserir-hi alguna fila, columna o cel·les, hem de fer servir el menú "Insereix", on podrem escollir l'opció corresponent.

Cal tenir en compte que si fem l'acció d'inserir una fila, aquesta s'afegirà a la fila superior de la fila a què pertanyi la cel·la que tinguem seleccionada en aquell moment. En el cas de voler inserir una columna, aquesta s'afegirà a la columna esquerra de la cel·la seleccionada.

Una altra opció per inserir cel·les consisteix a prémer el botó dret del ratolí i escollir "Insereix..." al menú contextual que s'obre. Seguidament, haurem de seleccionar l'opció que vulguem. En aquest cas, tal com veurem a la finestra que ens apareixerà, caldrà escollir què volem que faci el programa a les cel·les ja existents: podrem desplaçar-les cap a la dreta o cap avall, o bé inserir-hi tota la fila o columna.

 

Eliminar files, columnes i cel·les

Quan treballem amb un full de càlcul i necessitem eliminar files i columnes o cel·les, haurem d'anar al menú "Edita" i escollir-hi l'opció "Suprimeix...", i a continuació seleccionem el que volem substituir.

Una altra opció per eliminar cel·les consisteix a utilitzar el botó dret del ratolí i escollir l'opció "Suprimeix les cel·les" al menú contextual que ens apareix. Són dos camins diferents i un mateix resultat.

Tal com passava amb l'acció d'inserir, en seleccionar l'opció "Suprimeix les cel·les" ens apareixerà una finestra on caldrà que escollim què volem que faci el programa a les cel·les ja existents: podrem desplaçar-les cap a l'esquerra o cap amunt, o bé suprimir tota la fila o tota la columna.

Cal tenir en compte que, si treballem amb el full de càlcul de Google Docs, aquest programa només ofereix les funcions d'inserció de files i columnes.

 

Eliminar el contingut o format de les cel·les

També cal saber que podem eliminar el contingut d'un full de càlcul, o bé el format d'una cel·la o d'un conjunt de cel·les, sense arribar a eliminar-les completament.

Per fer-ho, només haurem d'anar al menú "Edita", i seleccionar-hi l'opció "Suprimeix el contingut".

Inserir o eliminar fulls

Igual que podem inserir i/o eliminar files, columnes o cel·les, el full de càlcul també ens ofereix l'opció de poder inserir i/o eliminar fulls.

Per inserir un full, anirem al menú "Inserció" i hi escollirem "Full de càlcul"; podem fer-ho també prement amb el botó dret del ratolí sobre una de les pestanyes dels fulls que trobem a la part inferior, seleccionar "Inserir" i anar seguint els passos.

Per eliminar un full, ens situarem en el full que volem eliminar, anirem al menú "Edita" i hi escollirem "Full" i a continuació l'opció "Suprimeix"; també ho podem fer amb el botó dret del ratolí, prement sobre la pestanya del full i seleccionant en aquesta ocasió "Suprimeix".