descarregar PDF

4.1. Aprendre llegint

El procés d'enregistrament d'un CD o DVD d'àudio o vídeo és, generalment, senzill. Només cal seguir unes indicacions bàsiques per aconseguir gravar allò que ens interessa en un disc òptic. Si volem anar més enllà i millorar el resultat obtingut, però, hem de recórrer a la postproducció. És a dir, utilitzar les eines que posen a la nostra disposició els programes per afegir, retocar i, en definitiva, per fer un xic més professional el nostre producte.

Manipular les caràtules

Un element bàsic de postproducció és la creació d'una caràtula per al CD-DVD que hem creat. Bàsicament, perquè en facilita la identificació i li atorga un aspecte més atractiu. Hi ha programes que incorporen aquesta opció, com és el cas del programa de pagament Nero, que inclou l'aplicació Cover Designer. Amb aquest tipus d'aplicacions podem dissenyar la caràtula del disc, és a dir, la informació que ha d'aparèixer a la capsa, per davant i per darrere, i fins i tot allò que volem fer aparèixer en el mateix CD. Només cal anar omplint els espais en blanc que assenyala l'aplicació amb la informació que ens interessi.

 

 

Programa Nero Cover Designer

 

Postproducció de vídeo

Generalment, els projectes de vídeo requereixen un tractament especial si volem visionar-los en un reproductor de vídeo, ja sigui un CD o un DVD. Així, l'opció més usada de postproducció és afegir imatge, so i vídeo a un projecte.

Podem, per exemple, crear menús i submenús per localitzar capítols o escenes en un projecte de vídeo. El menú ens apareixerà quan inserim el disc en un reproductor de vídeo, tal com passa amb els DVD comercials. Si hem gravat més d'un arxiu de vídeo, podem fer un menú distribuïdor amb captures de pantalla de cadascun dels fitxers. Aquest menú facilitarà la navegació a través dels continguts del vídeo. La imatge de fons la podem escollir entre les que tenim a l'ordinador. També podem afegir-hi so i moviment.

De la mateixa manera, podem triar els capítols que tindrà cada vídeo, la seva durada o els subtítols que han de portar, etc. Això es pot fer automàticament, tot triant el nombre de capítols, o manualment, marcant l'inici i la fi de cada capítol.

És important que abans de passar el projecte del vídeo al DVD fem una previsualització de com ens ha quedat per tal de detectar-hi possibles errors. Un cop revisat, podrem continuar amb la gravació i obtenir finalment un producte amb més qualitat.

La majoria de programes de gravació ofereixen també aquestes opcions de postproducció.

 

Programa Kdenlive