descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

Abans de crear un projecte de CD, DVD o Blu-ray, hem de tenir clar quin tipus d'informació hi volem gravar. Pot ser d'àudio, amb arxius .mp3, .wav, .wma, .ogg, etc.; de vídeo, amb arxius amb format .avi, .mov, .mpg, etc.; de dades o una imatge de disc (.iso, .cue, .bin). Aquestes dades condicionaran l'elecció entre els diferents suports, ja que aquests tenen capacitats i qualitats diferents. Els CD admeten com a màxim 700 MB o 80 minuts d'àudio. Els DVD normals emmagatzemen 4,7 GB de dades i els de doble capa 8,5 GB. El Blu-ray, disc òptic de nova generació, enfila la seva capacitat fins a les 25 GB a una capa, i fins a 50 GB a dues.

Els programes d'enregistrament possibiliten crear un projecte i desar-lo al nostre ordinador per poder-lo manipular posteriorment.

Projecte d'Àudio

Per crear un arxiu d'àudio, podem triar entre dos formats: el CD àudio i l'mp3. El primer només es pot llegir en aparells de reproducció de música i en ordinadors, i el segon en reproductors d'mp3 i en ordinadors. No obstant això, és possible crear un CD-A amb arxius mp3, ja que el programa els converteix automàticament en pistes. Tant per a un tipus d'arxiu com per a l'altre, els programes només permeten triar arxius d'àudio. Per tant, no podrem incloure en aquest projecte un arxiu d'un altre tipus (per exemple, una imatge).

 

Pantalla del programa CDBurnerXP en el moment de la creació d'un CDAudio

 

A l'hora de crear un projecte d'àudio, hem de tenir en compte el temps de durada de les pistes, ja que en el cas d'un CD la durada total és de 70 i 80 minuts. Amb els programes de gravació sempre podrem canviar l'ordre de les cançons, manipular les dades de la pista (títol, artista i àlbum) o determinar el temps entre pista i pista.

Projecte de vídeo

La creació d'un projecte de vídeo en DVD és molt similar a la d'un projecte d'àudio. L'única diferència és que els arxius seleccionats per al projecte han de tenir format vídeo, és a dir, .flv, .mpg, .avi, .mpg o altres que ens puguin interessar. En cas de gravar un projecte de CD de vídeo, aquest porta el nom de VCD (Vídeo CD).

 

Programa Brasero en el moment de la creació d'un CD ISO.

 

Amb determinats programes, és possible crear un menú d'inici abans de la gravació, separar els diferents capítols (per exemple, per a la gravació d'una sèrie) i incloure-hi captures de pantalla per identificar-los. Un cop finalitzat, el projecte es podrà llegir en reproductors de DVD (sempre que aquests n'acceptin el format) o a l'ordinador.

Projecte ISO

Una altra de les opcions que tenim a la nostra disposició a l'hora de gravar és la creació d'una imatge de disc ISO, que és un arxiu on s'emmagatzema una còpia o imatge exacta d'un sistema de fitxers. És útil, per exemple, si volem copiar un DVD amb continguts formatius tipus enciclopèdia, organitzats d'una determinada manera. Els projectes ISO es poden gravar en CD o DVD. La diferència rau en l'espai que ocupen. Per descomptat, abans de procedir a la gravació d'aquest tipus d'arxiu .cue, .bin o .iso, haurem de crear-lo mitjançant un programari específic.

Un cop tenim el projecte, el procés de gravació és senzill. Triem a través del navegador quin arxiu volem enregistrar, la velocitat i si serà un disc multisessió o no (al qual es pugui afegir informació un cop finalitzat el procés de gravació). El projecte finalitzat només es podrà llegir en un ordinador, que és l'únic que pot interpretar les dades ISO.

Projecte de dades

Finalment, podem crear un projecte de dades, és a dir, fer una còpia de documents que tenim a l'ordinador, ja sigui documents de text o imatges. Normalment, aquest tipus de còpies es fan per seguretat, per tenir la informació replicada en un suport que podem desar i no perdre.

El procés de gravació és igual que el d'un CD/DVD d'àudio o de vídeo. Arrosseguem els arxius a la carpeta corresponent, triem el tipus de gravadora i velocitat i si volem que sigui multisessió o no. Un cop enregistrat, el disc només es podrà llegir en un ordinador, mai en un reproductor musical ni de vídeo.