descarregar PDF

3. PROJECTES PER GRAVAR CDs I DVDs

  • Per crear un projecte de CD-DVD, hem de tenir en compte el volum de les dades que hi volem gravar.
  • És necessari utilitzar un programari específic per gravar dades en un disc, ja sigui CD, DVD o Blu-ray.
  • Tots els programes permeten gravar projectes d'àudio, de vídeo, de dades i d'imatges de disc.
  • Cada projecte té les seves característiques: els d'àudio enregistren només en format àudio, els de vídeo només en vídeo, etc.