descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

Els CD i DVD s'han convertit en un suport bàsic d'emmagatzematge d'informació. Hi podem desar documents, imatges i arxius audiovisuals, com ara música i pel·lícules. Per fer-ho, ens caldrà utilitzar programari específic.

Emmagatzematge d'informació

Podem desar la informació que guardem al nostre ordinador en diferents suports. En memòries USB (o llapis USB) o en discos durs externs. En aquest cas, l'operació es pot fer sense necessitat d'utilitzar cap programa. Només cal copiar els arxius a la nova ubicació, com si es tractés d'una carpeta més de l'ordinador.

En canvi, si volem fer el mateix en un CD, un DVD o els nous suports Blu-ray, necessitarem utilitzar un programa específic, que pot estar integrat en el sistema operatiu i que pot ser de pagament o bé lliure.

Maquinari: la gravadora

Un altre element imprescindible per enregistrar un CD o DVD és la gravadora. Val a dir que podem gravar un CD amb una [gravadora de DVD però no a la inversa. És a dir, amb una gravadora de CD no podrem gravar un DVD.

Abans de començar el procés de gravació d'un CD o DVD, haurem d'esbrinar quines són les possibilitats de la gravadora. Actualment, els ordinadors inclouen gravadores de tot tipus de CD i DVD, però, per evitar possibles errors, és recomanable consultar de quin tipus de dispositiu disposem i conèixer-ne les possibilitats de lectura i escriptura de la informació. Gairebé totes les gravadores llegeixen tots els formats, però és possible que no els puguin escriure tots.

Gravadora de CD

Formats dels discos

Els CD i DVD tenen diversos formats, que condicionen el seu enregistrament. Aquests formats són CD-R, DVD-/+R, que es poden gravar un sol cop, ja sigui en una sessió o en diverses, i CD-RW, DVD-/+RW, que es poden gravar més d'un cop, és a dir, que són regravables.

També trobem els DVD de doble capa (DL), que permeten duplicar la capacitat d'emmagatzematge.

El darrer suport que ha aparegut al mercat és el Blu-ray o BD, disc òptic de nova generació, amb el mateix diàmetre que el CD o el DVD (12 cm), que permet emmagatzemar més dades (25 GB a una capa i 50 GB a doble capa). Requereix una gravadora específica, i el preu dels Blu-ray verges és sensiblement superior.

 

Disc de DVD

Triar el programari adequat

Un cop sabem quin tipus d'informació volem enregistrar, el suport que emprarem (CD, DVD o Blu-ray) i el maquinari de què disposem, hem de triar el programari. Generalment, els sistemes operatius integren un suport bàsic per gravar CD i DVD, ja sigui Windows, Linux o Mac. No obstant això, altres programes que podem obtenir a través d'Internet, ja siguin lliures o de pagament, inclouen més funcionalitats.

En general, els programes de gravació ofereixen un seguit de funcionalitats bàsiques, com ara: triar el tipus de disc (CD o DVD) i el tipus de dades (àudio, vídeo, dades, imatge ISO), decidir si la gravació serà en una sessió o en diverses, escollir la velocitat d'enregistrament (la màxima oferta per la gravadora, o inferiors), organitzar la informació dins del projecte creat en carpetes, canviar els noms i fer o no una prova d'enregistrament. Els projectes de gravació s'han d'identificar amb un nom, igual que quan s'anomena qualsevol arxiu.

A més d'aquestes funcionalitats, els programes inclouen més o menys opcions en funció de la seva sofisticació. Alguns permeten afegir els arxius arrossegant amb el ratolí; d'altres ofereixen serveis de postproducció.

Si utilitzem el sistema operatiu Windows, podem usar el programa lliure Infrarecorder, el gratuït CDBurnerXP o el Nero AG, que és de pagament. Per a usuaris de Linux, s'ofereixen Brasero, K3b o X-CD Roast 0.98, i per a usuaris de Mac, es pot utilitzar el programari Burn.

Enregistrament: pas a pas

Per fer la gravació de qualsevol arxiu, en primer lloc introduirem el CD/DVD a la gravadora. A continuació obrirem el programari que volem emprar. El programa ens obliga a triar el tipus de gravació, és a dir, si és un arxiu de dades, un disc d'àudio, una imatge ISO o una còpia de disc. A més, ens demanarà si volem esborrar el disc que hem introduït a la gravadora, en cas que l'estiguem regravant.

 

Pàgina d'inici del programa de gravació Brasero

 

La pantalla següent acostuma a mostrar els arxius que tenim al nostre ordinador, de la mateixa manera que ho fa l'explorador d'arxius del sistema operatiu. L'únic que caldrà fer és o bé arrossegar els arxius (sigui quin sigui el format) a la part corresponent de la pantalla o bé seleccionar-los i després fer clic a l'opció corresponent per a continuar amb el procés.

 

 

Pantalla per a arrossegar arxius a la carpeta de gravació, del programa Brasero

 

Si ens equivoquem, sempre podem eliminar els arxius. Així mateix, la majoria de programes permeten ordenar les cançons segons el nostre criteri, així com canviar el nom dels arxius. Un cop hem col·locat a la secció de gravació tots els arxius que ens interessen, només caldrà fer clic al botó per a gravar.

La majoria de programes ens demanaran en alguna part del procés com volem gravar el disc: la velocitat de la gravadora, el tipus de gravació (en una sessió o en multisessió), les opcions de gravació (simulació, gravació directa, etc.).

Tan bon punt acabi, el programa ens indicarà que el CD ha estat enregistrat. És útil comprovar si el CD s'ha gravat correctament. E tractar-se d'un CD d'àudio, per exemple, es podria fer la prova en un reproductor de CD.