descarregar PDF

6. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  • Realitza un muntatge de vídeo utilitzant diferents seqüències curtes obtingudes amb el mòbil. La unió entre elles es realitzarà amb transicions.
  • Realitza una llista de vídeos curts obtinguts per Internet, utilitzant l'opció de biblioteca del reproductor Windows Media.

Activitats en grup

  • Creeu equips de treball per elaborar el guió d'una pel·lícula de 2 minuts. Les seqüències es gravaran amb vídeo digital.
  • Compareu la qualitat de reproducció d'imatge i so de diferents formats d'arxius de vídeo (avi, mpeg, mov), observant-ne les similituds i les diferències.