descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

Podem editar l'enregistrament d'imatges i so en vídeo utilitzant el programari i el maquinari adequat. Abans, l'edició de vídeo es feia amb un reproductor i un gravador, però avui dia és un procés que es realitza amb ordinadors. Cal disposar d'un dispositiu capturador de vídeo, que pot ser tan simple com una entrada DV (Firewire).

 

Connectors FireWire de 4 pins (esquerra) i 6 pins (dreta).
Font: Mikkel Paulson, amb llicència Creative Commons by-sa/2.5

La capturadora de vídeo de l'ordinador transforma les imatges en arxius. El programari d'edició permet realitzar el muntatge i gravar-lo en un DVD, un arxiu comprimit o un altre suport. Les capturadores de vídeo solen incorporar algun programari d'edició de vídeo.

El muntatge es basa en la seqüenciació dels diferents talls que es defineixen en el material original. És habitual fer una transició per marcar els canvis, com ara cortineta, fos, a negre, etc.

Hi ha diferents programaris d'edició de vídeo no lineal amb llicència: Pinnacle Studio, Windows Movie Maker, Adobe Premier o Avid, entre d'altres.

En l'àmbit del programari lliure trobem Cinelerra, KdenLive, Avidemux o Kino.

 

Programa Kino

 

El programari d'edició de vídeo presenta una sèrie de funcions comunes a l'escriptori: la captura i importació de clips d'imatge i l'edició i muntatge de seqüències i àudio.

Els arxius d'imatge i so que formaran el nostre projecte s'han de capturar i importar. A la part del monitor, hem de veure-hi i poder seleccionar els punts de sortida i entrada de les seqüències, i reproduir i parar els clips de pel·lícula.

 

 

Programa KdenLive

 

La línia de temps és on col·locarem els diferents clips de pel·lícula i so per fer el muntatge del nostre projecte. Aquí podrem aplicar les transicions necessàries entre seqüències.

A la barra d'eines hi trobarem: eines de selecció de pistes de so o imatge, eines d'encongir o estirar clips de pel·lícula, llapis per dibuixar, eina de zoom per engrandir la imatge, entre d'altres.