descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI PER ALTRACTAMENT DE VÍDEO

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. REPRODUCCIÓ DEL DIFERENTS FORMATS DE FITXERS DE VÍDEO

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. ENLLAÇOS RELACIONATS

5. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

6. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS