descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

El so a l'ordinador

Els equips informàtics actuals compten amb diferents dispositius multimèdia que ens permeten accedir a diversos recursos audiovisuals, tant en línia com de forma local. Els principals són els altaveus, el micròfon, l'entrada d'auriculars, la targeta d'àudio, la targeta de vídeo i el reproductor-gravador de CD, DVD o Blu-Ray.

La targeta de so és el dispositiu que possibilita la gravació de so, la seva manipulació i posterior reproducció a través dels altaveus o els auriculars. Per gravar i editar cal emprar programes de tractament del so.

Gravació d'àudio

Tant Windows com Mac incorporen programes que permeten gravar so i reproduir-lo posteriorment.

El sistema operatiu de Microsoft compta amb una gravadora de so que es troba a la pestanya 'Accessoris > Entreteniment' de la llista de programes. Per fer-la servir, només hem de seleccionar el dispositiu d'entrada del so, per exemple, un micròfon, a 'Panell de Control > Dispositius de so i àudio', pestanya àudio i prémer gravar. L'arxiu que n'obtindrem tindrà un format PCM, és a dir, no comprimit. El programa ens permet donar-li qualitat de CD, de ràdio o de telèfon.

 

Gravadora de sons de Windows

 

Pel que fa a Macintosh, les darreres versions del sistema operatiu d'Apple incorporen una aplicació anomenada Garage Band, que permet gravar podcasts, és a dir, arxius d'àudio en format MP3 que es poden penjar a Internet. Garage Band facilita la manipulació bàsica del so. Ajusta la gravació al tipus de veu (masculina o femenina), en millora l'afinació, el tempo i el to. És un programa més sofisticat que la gravadora de Windows, amb el qual l'usuari pot descobrir les possibilitats de l'àudio digital.

Una altra alternativa és utilitzar el reproductor QuickTime, en versió Pro, que possibilita tant la creació d'arxius d'àudio com de vídeo, però que és de pagament.

 

Garage Band per a Mac OS

L'opció lliure

El programari lliure per a l'edició senzilla de so és Audacity, que funciona amb Windows, MAC OS X i Linux, a més d'altres sistemes operatius. Permet enregistrar sons en directe amb el micròfon, digitalitzar gravacions de diferents suports, com ara cintes, discos de vinil o minidiscos, importar arxius i combinar-los amb d'altres que tinguem, tot aplicant-hi diferents efectes, i exportar-los en diferents formats (WAV, Ogg Vorbis, MP3...).

Val a dir, en aquest sentit, que el programa no treballa amb formats propietaris. És a dir, que no podrem editar arxius Windows Media Audio (WMA) o Advanced Audio Coding (AAC), que és el format que fan servir els dispositius Apple. El programa es pot fer servir en català.

 

 

Programa Audacity per a Ubuntu