descarregar PDF

2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI PER AL TRACTAMENT DE SO

  • L'ordinador incorpora diferents dispositius que ens permeten accedir a recursos audiovisuals.
  • La targeta de so és l'element que possibilita la gravació de so, la seva manipulació i posterior reproducció a través dels altaveus o els auriculars.
  • Per manipular el so, cal disposar d'un programa de tractament de so.
  • Windows incorpora per defecte una gravadora de sons.
  • Mac OS també inclou un programa que possibilita la gravació i manipulació de sons, així com l'enregistrament de Podcasts per publicar a Internet.
  • Audacity és un programari lliure que facilita l'edició d'arxius sonors.