descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI PER AL TRACTAMENT DE SO

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. REPRODUCCIÓ DELS DIFERENTS FORMATS DE FITXERS SONORS

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. CONFIGURACIÓ DE FITXERS SONORS

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. ENLLAÇOS RELACIONATS

6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS