descarregar PDF

10. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

 • Obre un document d'una imatge en diferents capes i selecciona un element en cadascuna d'elles, mitjançant l'eina més adient (llaç, llaç amb imant, vareta màgica, marcs geomètrics). Una vegada seleccionats, aplica-hi una eina de pintura per canviar el color de cada element.
 • Desa un arxiu d'imatge en JPEG de les mateixes mides en diferents resolucions (baixa, mitjana i alta), i compara el que passa pel que fa a la qualitat de la imatge si n'augmentem les mides.
 • Practica la creació de capes, la disposició i l'ordre. La imatge total estarà formada per cinc capes, cadascuna d'elles tindrà un element, que, en conjunt, crearà la imatge total.
 • Baixa d'un banc d'imatges d'Internet fotografies a diferents resolucions, i compara'n la mida i la qualitat final en editar-les.
 • Obté una imatge de 21x29 cm escanejada a 150 ppp. Utilitzant l'editor d'imatge, canvia la mida a 9x13 cm i a 120x80 cm, sense utilitzar l'opció de recalcular la resolució. Determina la qualitat de la imatge en tots dos exemples.
 • Capta diverses imatges d'autoretrat utilitzant una webcam. Realitza la mateixa tasca amb el disparador a distància d'una càmera digital. Compara els dos tipus d'imatges, tenint en compte especialment l'efecte de moviment si utilitzem un o altre dispositiu.

Activitats en grup

 • Partint de diverses imatges, cada alumne ha de compondre una imatge nova, a partir de la selecció d'elements diversos de cada imatge, aplicant-hi les eines de selecció adients segons l'element seleccionat.
 • Cada alumne desarà una imatge en format JPEG, TIFF i BMP, i compararà les característiques dels tres formats respecte a la qualitat, color, resolució, etc.
 • Practiqueu diferents modalitats de combinació de capes a partir d'un rectangle de color blau que ocupi mitja imatge en una capa, d'un cercle de color vermell en una altra capa i d'una fotografia d'algú de vosaltres situat al centre del document en una altra capa.
 • Escanejeu diferents tipus d'imatges (de diaris, revistes, personals) i compareu el resultat de la imatge escanejada amb la imatge original. Compareu colors, nitidesa, imperfeccions, etc.
 • Cada estudiant definirà un tipus de document amb imatges, alguns en pantalla, i altres en suport paper. Els estudiant han de ser capaços de determinar la resolució que les imatges han de tenir perquè siguin de qualitat, segons el suport del document final.
 • Compareu imatges captades amb diferents dispositius (telèfon mòbil, iPOD, PDA, càmera digital compacta) i valoreu-ne la qualitat tot considerant aspectes com ara la resolució, la qualitat, la nitidesa, etc.