descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

La informació que una imatge conté, com ara el lloc i el color dels píxels, es pot desar amb diferents tipus de formats d'arxius d'imatge. Segons les seves aplicacions, els podem classificar de la manera següent:

  • Format PSD: És el format propi de Photoshop, el qual permet conservar tota la informació dels elements creats a la imatge. Podem emmagatzemar les imatges amb el mode de color que desitgem (RGB, CMYK, indexat, etc.), amb les capes i canals inclosos.Amb les mateixes característiques, el format propi de GIMP és XCF.
  • Format GIF: Permet desar els arxius d'imatge en mode de color indexat de 256 o 16 colors. Pot incorporar diferents imatges a l'arxiu i, per tant, s'hi poden generar animacions. És un dels formats adients per utilitzar imatges a Internet, atès que els arxius tenen una mida petita perquè no guarden tota la informació de color de la imatge.
  • Format JPEG: És un format que desa els arxius amb un sistema de compressió de la informació. Segons el grau de compressió, la qualitat de la imatge disminueix. La compressió de qualitat alta disminueix la mida de l'arxiu sense una pèrdua de qualitat apreciable a primera vista. És un dels formats emprats per a la creació de pàgines Web
  • Format TIFF: És un format que admet diferents mètodes de compressió, però que no produeix la pèrdua de qualitat de la imatge i, com el format PSD, també permet guardar capes, canals i màscares. S'utilitza per treballar amb imatges en diferents aplicacions que poden llegir aquest format. És el format que s'utilitza per obtenir impressions de qualitat.
  • Format PNG: Presenta les característiques dels formats JPEG i GIF, amb la possibilitat de desar més de 256 colors. En l'actualitat s'utilitza per crear pàgines Web. Es un format amb compressió sense pèrdua de qualitat.
  • Format BMP: Les imatges estan formades per una matriu de píxels (bitmap).
  • Format PICT: Originalment era un format exclusiu de les plataformes de Macintosh. Si la imatge és en color, podem desar-la amb 16 o 32 bits/píxel.

Opció de desar en format .jpg del programa GIMP

 

Abans de desar un fitxer d'imatge, hem de configurar-ne els colors i les dimensions. Trobem diferents modes de color. Els més utilitzats són:

  • RGB (red, green, blue): És el mode de color del [http://ca.wikipedia.org/wiki/Monitor_(inform%C3%A0tica) monitor de l'ordinador o del televisor. Cada píxel de la pantalla està format per material fosforescent de color vermell, verd i blau que, en rebre un feix de rajos, s'il·lumina. El color que veiem és la suma dels tres colors. Cada color pot tenir valors de 0 a 255. Les combinacions d'aquests valors permeten obtenir 16,7 milions de colors, cosa que ens permet gaudir d'imatges d'alta qualitat.
  • CMYK (cyan, magenta, yellow, black): En aquest mode, els colors es formen quan la llum s'absorbeix i es reflecteix. És la base del procés d'impressió en impremta, la quadricomia de colors.
  • Escala de grisos: S'utilitza en imatges en blanc i negre. La gamma de colors és l'escala de grisos i abasta 256 tonalitats diferents.

Opcions de configuració de color del programa GIMP

 

Respecte a les dimensions, hem de considerar que les imatges de dimensions molt grans ocuparan alguns megapíxels. Si les desem a una resolució menor, ocuparan menys quantitat de píxels, però, segons quin sigui el format, poden perdre qualitat.

 

Opció d'escalar la mida de la imatge amb el programa GIMP

 

Hem de pensar que perdrem menys qualitat d'imatge si fem petita una imatge gran que no pas a la inversa.