descarregar PDF

3. FORMATS D'IMATGES

Segons l'ús que fem de les imatges, les desarem en un format o altre:

  • Web: Gif, Png, Jpeg
  • Imprimir: Tiff, Jpeg
  • Pantalla: Jpeg, Bmp, Pict

 

Els formats propis dels programes de tractament d'imatges són:

  • PSD a Photoshop
  • XCF a GIMP