descarregar PDF

1. OBJECTIUS

  • Conèixer els diferents suports multimèdia
  • Emprar maquinari de captació, emmagatzematge i reproducció d'imatges
  • Identificar els diferents tipus de fitxers d'imatge Imprimir imatges