descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI DE TRACTAMENT D'IMATGES

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. FORMATS D'IMATGES

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. TREBALLAR AMB CAPES

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. CAPTACIÓ D'IMATGES

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. ÚS DE L'ESCÀNER

6.1. Aprendre llegint

6.2. Aprendre mirant

6.3. Aprendre escoltant

7. CAPTAR IMATGES AMB CÀMERA DIGITAL I DISPOSITIUS USB

7.1. Aprendre llegint

7.2. Aprendre mirant

7.3. Aprendre escoltant

8. ENLLAÇOS RELACIONATS

9. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

10. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS