descarregar PDF

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  • Crea una carta amb les característiques adequades al destinatari i el motiu, i amb el format adient al context; per exemple, una sol·licitud d'alta d'un servei, una reclamació, una carta a un diari, una carta amistosa, etc.
  • Configura l'encapçalament d'un document de diverses pàgines amb el títol del document, i fes que al peu de pàgina hi aparegui l'autor del document, la data en què s'ha realitzat i el número de pàgina.
  • Selecciona la impressió amb intervals i pàgines senars d'un document, amb dues pàgines per full.

Activitats en grup

  • A partir d'un document de text sense format, apliqueu-hi diferents modificacions explicades a classe per tal de canviar la seva estructura i format.
  • Dissenyeu un nou document amb unes propietats específiques per a la seva impressió o per a la seva visualització per pantalla, modificant-ne les propietats d'alineació, encapçalament i peu de pàgina, orientació, etc. Comenteu les complicacions que heu tingut a l'hora de fer-ho i la utilitat d'aquest tipus de modificacions.
  • Cada alumne configurarà i dissenyarà un tipus de document (targeta de visita, sobre, tríptic, etc.), determinant-ne les característiques d'impressió òptima.