descarregar PDF

4.1. Aprendre llegint

El processador de text presenta una configuració de pàgina preestablerta, és a dir, amb els marges, l'orientació del document i la mida de la pàgina determinats. Però hem de saber com podem canviar aquests valors d'acord amb les nostres necessitats.

En funció del processador que utilitzem, podem accedir a la configuració de la pàgina des del menú format o arxiu. A Writer seleccionarem la pestanya d'estil de pàgina, i a Word, la de configurar pàgina.

Si el document que hem d'imprimir és d'una mida diferent d'A4 (21 x 29,7 cm), seleccionarem el format del paper clicant a la fletxa del quadre de format. De la mateixa manera, si la mida del text és diferent de la del format del paper, seleccionarem la mida d'amplada i d'alçada.

Podem canviar l'orientació del document de vertical a horitzontal, i a l'inrevés, marcant l'opció concreta.

 

 

Els marges són els espais en blanc on no hi escriurem text. Podem determinar les mides de l'espai superior, de l'inferior i dels costats del document.

Al disseny de la pàgina, podem seleccionar si treballarem amb pàgines a dreta i a esquerra, de forma reflectida, o solament a la dreta o a l'esquerra. També podem seleccionar el format de la numeració del document.

 

 

Quan hem establert els valors del nostre document, veurem que apareix a la pantalla amb les mides establertes.

Una vegada hem establert la configuració del document, podem imprimir-lo. Per veure abans com quedarà imprès el document, és recomanable clicar al botó de vista preliminar de la barra d'eines.

 

 

Si les característiques predefinides d'impressió són adequades al document, podem seleccionar l'opció d'impressió ràpida clicant al botó d'imprimir de la barra d'eines. Si volem canviar la configuració de la impressió, seleccionarem l'opció 'Imprimir' des del menú 'Fitxer' (Writer) o 'Arxiu' (Word).

 

 

Podem determinar la impressió de tot el document o bé la d'un interval de pàgines a la finestra de configuració d'impressió . Per fer-ho, especificarem els números o intervals de pàgines que volem que s'imprimeixin (per exemple, pàgines senars o parells, números de pàgines del 4 al 10, etc.).

Podem seleccionar el número de còpies impreses del document o el número de pàgines del document que volem en cada pàgina impresa.

Si premem el botó de propietats, podem seleccionar la qualitat de la impressió (esborrany, normal, òptima), així com el tipus i mides del paper.