descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

Al marge inferior i al superior d'una pàgina, hi podem inserir encapçalaments i peus de pàgina on es poden col·locar, per exemple, la data del document, el número de pàgina, el nom de l'autor del document o d'un gràfic, etc.

 

 

Perquè s'obri la barra d'eines i puguem treballar amb les opcions d'encapçalament i peu de pàgina, clicarem al menú 'Insereix' i, a continuació, damunt de 'Capçalera' i 'Peu', en el cas de Writer; si es tracta de Word, anirem al menú superior 'Veure' i hi seleccionarem l'opció 'Encapçalament i peu de pàgina'.

 

 

Tot seguit ens apareixeran els espais on podrem col·locar l'encapçalament i el peu de pàgina, que poden ser text amb diferent format o, fins i tot, imatges inserides.

Dintre dels marcs podem escriure el text que volem com a encapçalament o com a peu de pàgina, o bé seleccionar a la barra d'eines alguna de les opcions prefixades, com ara data del document, autor, ruta d'accés, etc.

Si volem crear diferents encapçalaments o peus de pàgina, en funció de si les pàgines són parells o senars, seleccionarem l'opció 'El mateix contingut esquerra/dreta' i a continuació la tecla 'D'acord'.

Els canvis que es facin a la capçalera o el peu de pàgina es faran només en les planes de la dreta o l'esquerra (en relació a la impressió del document).

 

 

 

A continuació ens desplaçarem per les pàgines parells o senars del document, tot fent-hi les modificacions que ens interessi aplicar. Així podem crear l'encapçalament o peu a les pàgines parells o senars.

Per exemple podem inserir el número de pàgina a l'encapçalament o al peu de la pàgina, o bé la data i hora de la darrera edició. També podem fer servir un logo o gràfic de petites dimensions per a que aparegui a la part superior de cada plana parell o senar del document.