descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

Cada unitat de text separada grąficament de les altres per un punt i a part s'anomena parągraf. De la mateixa manera que el processador de text ens permet donar format als carącters, els parągrafs també poden modificar-se en funció de les nostres necessitats. Podem, per exemple, seleccionar el tipus d'alineació, sagnar el text, aplicar-hi diferents contorns, o bé crear llistes numerades o de punts.

 

Alineació del text

Per donar format bąsic a un parągraf, obrirem l'opció de format de la barra superior de menśs i clicarem sobre 'Parągraf'. En la finestra que se'ns obre, hi veurem diverses pestanyes. Si seleccionem 'Sagnats i espaiat' podrem determinar el tipus d'alineació que desitgem per al parągraf.

 

 

L'alineació és la disposició del parągraf respecte a l'espai del document (pągina) o les cel·les d'una taula. Podem definir quatre tipus d'alineació: esquerra, centrada, dreta i justificada.

L'alineació esquerra, la més habitual en els documents de text, suposa que el parągraf es trobi alineat respecte al marge esquerre de la pągina. Per aplicar-la, seleccionarem el text i clicarem al botó de la barra de format d'alineació esquerra, o bé, dins de la finestra de parągraf, clicarem sobre la fletxa d'alineació i hi seleccionarem 'esquerra'.

L'alineació centrada fa que les lķnies del parągraf estiguin completament centrades respecte a la pągina, sense que quedin alineades ni a dreta ni a esquerra. Per aplicar-la, seleccionarem el text i clicarem al botó de la barra de format d'alineació centrada, o bé, dins de la finestra de parągraf, clicarem damunt la fletxa d'alineació i hi seleccionarem 'centrada'.

 

 

L'alineació dreta fa que el parągraf estigui alineat respecte al marge dret de la pągina, mentre que l'alineació justificada implica que les lķnies que formen el parągraf estiguin alineades proporcionalment respecte al marge dret i el marge esquerre de la pągina, i que, per tant, en cada lķnia la separació entre paraules i carącters pugui variar. Per aplicar-la, seleccionarem el text i clicarem al botó de la barra de format corresponent, o bé, dins de la finestra de parągraf, clicarem sobre la fletxa d'alineació i seleccionarem l'opció dreta o justificat.

Destacar parągrafs

Podem destacar un parągraf concret d'un text aplicant-hi contorns, o bé sagnant-lo respecte a la resta (fent que la seva alineació esquerra estigui més a prop del centre).

 

 

Per aplicar contorns específics, primer seleccionarem el paràgraf que volem destacar i, a continuació, obrirem la pestanya 'Contorns' (en Writer), o bé 'Perfils i ombres' (en Word), dins l'opció 'Paràgraf' del menú superior 'Format'. Dins la finestra de perfils, podem seleccionar el tipus de valor que volem aplicar al paràgraf: quadrat, ombra, tres dimensions, etc. També podem seleccionar-hi el gruix i tipus de línia de perfil i el color que hi volem donar.

Si obrim la pestanya d’ombrejat, podem seleccionar el color de fons del paràgraf a què s’aplicarà el perfil.

 

 

L'altra possibilitat per destacar parts del text és fer sagnats de paràgrafs mitjançant la icona corresponent del menú superior, o bé crear llistes numerades, o de punts, mitjançant els botons que permeten activar i desactivar aquesta funció.

.