descarregar PDF

8. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  • Fes desaparèixer la barra d'eines de format de la pantalla, i dóna el format bàsic a un text (cursives, negretes, títol, mida de lletra, etc.), tot utilitzant les opcions de la barra de menús.
  • Escriu el resum d'una notícia del dia al processador de textos, copiant i enganxant text seleccionat de dues notícies extretes de dos diaris en línia. Modifica'n l'ordre dels elements tot copiant d'ambdues fonts o bé retallant parts del text.
  • Elabora el teu currículum, i tracta de configurar-ne els títols i remarcar-hi les diferents experiències professionals, estudis, etc., tot utilitzant diverses grandàries de lletra i diferents efectes d'estil.
  • Aprofita, o crea, un document en Writer d'OpenOffice que contingui el màxim nombre possible de formats de text (negretes, títols, cursives, etc.) i el màxim d'elements (imatges, taules, etc.), i desa'l en un format com ara .rtf. A continuació, obre'l amb algun altre tipus de processador de textos, com ara el bloc de notes o el Word de Microsoft. Pren nota de les variacions i modificacions que presenta respecte a l'original.

Activitats en grup

  • Configureu la vostra barra d'eines personalitzada ideal amb aquells elements que considereu que cal que siguin accessibles mentre treballeu amb un document de text. Compareu-la a continuació amb la barra d'eines dels processadors de text que estiguin fent servir la resta de companys, i comenteu-ne les diferencies.
  • Cada alumne tindrà un tema assignat. Haurà de cercar-ne informació i elaborar un informe de dues pàgines que contingui text i imatges, tot posant en pràctica les accions de seleccionar, copiar i enganxar.
  • Obriu un mateix document de text d'un parell de pàgines i format senzill de text, i apliqueu-hi individualment 10 modificacions de format. Un cop fets els canvis, deseu-los i tanqueu el document. A continuació, que cadascú obri el text d'un altre company i jugueu a veure qui és el primer de tornar a deixar el document en el seu format original.
  • Treballeu amb un únic document on cadascú vagi afegint dades de forma rotativa (per exemple, un que contingui les dades de contacte de cada company de curs, o bé la data i lloc de naixement de cadascun). Aquest document s'envia per correu electrònic, o bé mitjançant algun dispositiu d'emmagatzematge, i cada cop que algú hi escrigui noves dades l'ha de desar en un directori concret del seu equip i afegir al final del nom la revisió que hi hagi fet (per exemple, el segon en modificar les dades, anomenarà el document com a nomdocument_v2.doc o nomdocument_v2.odt, segons correspongui, i així successivament).