descarregar PDF

6. ENLLAÇOS RELACIONATS

Introducció al procesador de textos

Manual bàsic:

http://intercentres.cult.gva.es/iesllopismari/zips/pdt_1_07.pdf

http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle5programarilliure.037.pdf

 

Curs bàsic sobre editor de text en programari lliure:

http://www.xtec.net/pas-centres/material/690167/

 

Escriptura básica del text

Com funciona el teclat de l'ordinador:

http://www.xtec.net/~figlesi2/mecanografia/teclat.htm

 

Format bàsic de text

Manual d'OpenOffice.org en català

http://www.ice.udl.es/udv/manuals/openoffice/manual_writer_catala.pdf