descarregar PDF

5.1. Aprendre llegint

Per treballar amb un document de text, l'hem de saber obrir i desar. Podem crear un document nou en blanc si cliquem sobre el botó de nou document a la barra d'eines del processador de textos, o bé obrint l'opció 'Fitxer' a la barra de menú i clicant després damunt l'opció 'Nou'.

 

 

Una vegada creat el document i escrites les primeres paraules, el més recomanable és desar-lo abans de continuar escrivint. Per desar un document, clicarem sobre el botó 'Desar' de la barra d'eines o bé obrirem el menú 'Fitxer' i clicarem a 'Desar'.

 

 

Quan desem un document per primera vegada, hem d'escollir el nom que donarem a l'arxiu, en quina carpeta el desarem i amb quin tipus de format ho farem.

El nom d'arxiu és important, ja que ens permetrà reconèixer-lo després. Al Word de Microsoft, la primera vegada que el desem, com a nom d'arxiu hi apareixen, per defecte, les primeres lletres del document. Si el volem canviar, només hem d'escriure el nom escollit a la casella de nom d'arxiu.

 

 

Per desar l'arxiu, hem d'indicar la carpeta o directori on volem desar-lo. Si no l'especifiquem, per defecte apareixerà la carpeta principal de documents del nostre ordinador; si volem desar el document en una altra carpeta, hem de buscar-la utilitzant les icones superiors de la finestra emergent que apareix quan desem.

També podem crear una nova carpeta per desar el document -dintre de la carpeta desitjada i durant el mateix procés de desar- si cliquem sobre la icona de nova carpeta.

 

 

Quan guardem un document amb Writer, el tipus de document per defecte és en format OpenDocument (odt). Amb Word, el format del document per defecte és .doc. De tota manera, podem seleccionar altres formats de la llista desplegable que apareix a la part inferior de la finestra emergent de desar (com ara el bàsic .txt, o bé d'altres com .rtf o .html)

Si volem desar de nou un arxiu que ja havíem desat abans, podem reemplaçar l'arxiu previ pel nou o bé guardar els canvis en el document amb un altre nom, utilitzant l'opció de 'Desar com' (Word) o 'Anomena i desa' (Writer).

Als processadors de textos, també podem configurar-hi opcions de desat automàtic. Si cliquem sobre l'opció 'Eines' de la barra de menús i hi seleccionem 'Opcions', la pestanya de desar ens permet configurar el període de temps per desar automàticament un document. Mitjançant les fletxes de la casella podem augmentar o disminuir aquest interval de desat.