descarregar PDF

4.1. Aprendre llegint.

Una vegada hem escrit el text d'un document, podem donar als caràcters el format que vulguem. Quan parlem de caràcters ens referim a les lletres, les xifres, els símbols i els signes de puntuació que utilitzem quan escrivim.

Tipus de lletra i mida

La font és el tipus de lletra que fa llegible un text. Per determinar el tipus de lletra o bé canviar-lo, en primer lloc hem de seleccionar el text que volem modificar. A la barra de format del Writer de l'OpenOffice, o a l'opció 'Format' de la barra de menús, hi ha una opció anomenada 'Caràcter' (o 'Font' al Word de Microsoft). Si cliquem sobre el menú de tipus de font de la barra de format, es desplegarà una llista amb tots els tipus de fonts que hi ha instal·lades al processador. Per aplicar al text el tipus de font que desitgem, clicarem sobre l'opció que ens interessi.

 

 

També podem canviar la grandària de la font, tot seleccionant la part de text que volem modificar i clicant damunt la fletxa de la mida de la font a la barra de format. La unitat de mesura de la mida de la font és el punt. 72 punts, per exemple, equivalen a 2,54 centímetres.

Efectes d'estil

El processador permet aplicar diversos efectes d'estil sobre la lletra:

Podem aplicar l'efecte de negreta per tal que el text seleccionat quedi remarcat a fi de destacar alguna frase o paraula. Per fer-ho, només hem de seleccionar l'opció 'Negreta' al menú desplegable de la barra de format.

 

 

Uns altres efectes són la cursiva i el subratllat. El text seleccionat quedarà en cursiva o subratllat si cliquem sobre els botons corresponents de la barra de format.

Per treure l'estil assignat, només cal tornar a clicar sobre el botó de la barra de format, mantenint seleccionat el text corresponent.

 

 

Una altra forma d'aplicar els efectes d'estil al text és obrir l'opció 'Format' de la barra de menú i clicar sobre la font. Es desplegarà una finestra amb diferents opcions d'efectes d'estil, com ara ombra, relleu, tatxat, superíndex, subíndex, entre d'altres.

 

 

També podem canviar el color dels caràcters. Per fer-ho, seleccionarem el text i clicarem sobre el botó del color de la font a la barra de format. En clicar sobre la fletxa del costat del botó, apareixen els diferents colors que podem assignar a la lletra.

 

 

El processador també permet canviar el text seleccionat a majúscules o a minúscules. Per fer-ho, obrirem l'opció 'Format' de la barra de menús i seleccionarem l'opció de canviar majúscules i minúscules.