descarregar PDF

4. FORMAT BÀSIC DE TEXT

El processador de text permet seleccionar diferents tipus de lletra i la seva grandària i color, així com aplicar efectes d'estil (negreta, subratllat, cursiva).

També podem canviar les majúscules per minúscules, i a l'inrevés.