descarregar PDF

2.1 Aprendre llegint

Un processador de textos és un programa que ens permet crear o modificar textos d'una manera senzilla. Els processadors de textos disposen d'una gran quantitat d'opcions per seleccionar diferents tipus i mides de lletra, així com estils de paràgraf, i fins i tot ens permeten inserir gràfiques o imatges als documents.

Hi ha diferents processadors de textos, entre ells el Word (al paquet informàtic d'Office de Microsoft) o el Writer (al paquet d'OpenOffice). Aquest darrer és programari lliure.

Per iniciar el Writer, obrirem l'OpenOffice 2.0 clicant sobre l'accés directe de l'escriptori, o bé seleccionant-lo des del menú d'aplicacions. Procedirem de la mateixa manera per obrir el Microsoft Word.

La pantalla del procesador

 

Quan obrim el processador de textos, la pantalla presenta diferents elements:

 

La barra d'estat

A la part inferior de la pantalla hi ha la barra d'estat, que ens indica l'estat dels processos del document (com ara el número de la pàgina on ens trobem, l'escala amb què es mostra la pàgina, el mode de seleccionar el text o els objectes que conté).

La barra de menús

A la part superior de la pantalla hi ha la barra de menús (amb les opcions d'editar text, inserir elements, eines específiques, etc.). En cadascun dels menús trobarem una llista d'opcions de configuració o accions que es poden aplicar al text.

La barra d'eines

Sota la barra de menús se situa la d'eines. Cada una conté diversos botons que representen accions i configuracions que es poden aplicar al text.

Per activar o desactivar les diferents barres d'eines, a la barra de menús podem clicar damunt l'opció Eines i seleccionar, dins del menú emergent, l'opció de personalitzar.

 

 

 

També podem personalitzar els menús i les barres d'eines, afegint-hi o eliminant-ne botons, tot creant barres personalitzades. Per fer-ho, tornarem a l'opció de personalitzar i seleccionarem una barra d'eines.

 

 

Personalitzarem el contingut de la barra si seleccionem els botons que representen les ordres que ens interessen.

 

El regle

Indica les mides d'amplada i de llargada de la pàgina i conté la configuració de l'estructura del text (sangries, tabulacions, marges, etc.).

 

 

Desplaçament pel text

A banda d'escriure, molt sovint ens hem de desplaçar a través del text del document. Per saber la posició exacta on ens trobem, ens fixarem en la petita línia vertical que es mou intermitentment.

Si ens hem de desplaçar pel document però en una distància curta, utilitzarem les tecles de direcció del teclat o el ratolí, clicant sobre la posició seleccionada.

Si hem de desplaçar-nos entre diferents pantalles, podem utilitzar les tecles de l'ordinador d'avançament de pàgina (normalment AvPag o PGDN, depenent del fabricant) o de retrocedir pàgina (RePag o PGDN). .

Al lateral dret i a la part inferior del text trobem les barres de desplaçament. Si desplacem la barra lateral, ens mourem amunt i avall del document de forma proporcional, és a dir, que si situem la barra a la meitat del desplaçament, ens trobarem a la meitat del contingut del document.

Mitjançant les fletxes ens podem desplaçar una línia amunt i una avall. Les dobles fletxes ens permeten moure'ns segons l'objecte seleccionat en clicar sobre el botó central (paraules, notes al peu de pàgina, etc.).

La barra inferior ens permet moure'ns de dreta a esquerra del text, en aquells casos en què hem seleccionat un zoom que no ens permet veure tota l'amplada de la pàgina.

 

 

Una altra manera de desplaçar-nos pel text (a Word) és utilitzant el mapa del document.

Per activar-lo, clicarem al menú Visualitza, i, un cop a dins, damunt l'opció de mapa de document. A l'esquerra s'obrirà una finestra que conté un índex amb els apartats disponibles a cada pàgina. Clicant sobre un d'ells, ens desplaçarem a la part del document que ens interessa.