descarregar PDF

2. INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS

Un processador de textos és un programa que ens permet crear o modificar documents de forma senzilla.

A la pantalla del processador hi trobem els següents elements: barra de menús, barra d'eines, regles, barres de desplaçament.

Per desplaçar-nos a través del document, podem utilitzar el ratolí, les fletxes de cursor del teclat, les tecles de l'ordinador d'avançar o retrocedir, les barres de desplaçament o el mapa del document.