descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. ESCRIPTURA BÀSICA DEL TEXT

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. FORMAT BÀSIC DE TEXT

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. EL TREBALL AMB DOCUMENTS DE TEXT

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. ENLLAÇOS RELACIONATS

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

9. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS