descarregar PDF

6.SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  • Analitza i avalua el risc d'amenaces que pot patir el teu sistema informàtic personal segons els criteris de confidencialitat, integritat i disponibilitat.
  • Determina les diferents proteccions que ofereixen un antivirus, un antiespia i un tallafocs respecte a la informació sensible que podem tenir a l'ordinador.

Activitats en grup

  • Debateu sobre els diferents tipus de virus que coneixeu (i sobre els seus efectes), i classifiqueu-los segons la tipologia estudiada a la unitat.
  • Compareu diferents programes antivirus, de pagament i gratuïts, tot determinant-ne les característiques de seguretat, les cobertures, les actualitzacions, etc.