descarregar PDF

2. VIRUS INFORMÀTICS I PROGRAMARI MALICIÓS

 • Un sistema informàtic està format per tres elements: l'ordinador (hardware), els programes (software) i les dades (la informació).
 • Un sistema segur ha de complir tres condicions: la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat.
 • Si alguna d'aquestes característiques no es compleix, pot ser degut a:
  • La debilitat del sistema informàtic, o vulnerabilitat.
  • La pèrdua potencial de recursos del sistema, o amenaça.
  • La probabilitat que el sistema sigui atacat a causa del risc d'una amenaça.
  • El mal que es produeix al sistema, o atac.
 • Hi ha dos tipus d'amenaces: els virus i el programari maliciós