descarregar PDF

 

ÍNDEX

1.OBJECTIUS

2. VIRUS INFORMÀTICS I PROGRAMARI MALICIÓS

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. CONÈIXER I CONFIGURAR SISTEMES DE PROTECCIÓ

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. ENLLAÇOS RELACIONATS

5. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

6. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS