descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

Els programes de correu electrònic disposen d'un calendari que ens permet utilitzar-lo com una agenda personal electrònica, on podem programar cites, escriure-hi anotacions, convocar reunions, etc.

Per accedir al calendari, hem d'obrir el programa de correu electrònic, per exemple Outlook, Evolution o Thunderbird (aquest darrer pot necessitar l'extensió Lightning), i clicar sobre l'accés de calendari. S'obrirà una finestra amb una barra de menú on podrem seleccionar-hi les diferents vistes amb què es pot presentar el calendari (diari, setmana laboral, setmana, mes, etc.).

 

Pàgina de visualització per mesos del programa Evolution

 

Podem veure el calendari amb la indicació específica de les cites actives, des de la data actual fins a l'any següent, dels esdeveniments anuals, de les cites periòdiques que hem planificat organitzades per categories, etc.

Programar una cita al calendari

Si volem afegir una cita puntual o simple al calendari, hi seleccionarem el dia i, damunt del planning, clicarem l'interval de temps que durarà la cita, afegint-hi el text que ens recordarà el motiu de la cita.

 

Pàgina de visualització setmanal del programa Evolution

 

Als calendaris electrònic normalment també podem definir el tipus de cita al camp d'objecte, la ubicació, i la seva importància al camp de l'etiqueta. Al camp de l'inici seleccionarem la data i hora de la cita. Al camp de finalització seleccionarem la data i hora d'acabament.

A la casella d'avís podem indicar que els calendaris ens avisin amb un so, que normalment podem personalitzar també.

 

Exemple de confiuració de cita amb l'Evolution

 

Una vegada omplerts els camps de la cita, perquè aquesta quedi registrada, clicarem sobre el botó de desar.

Programar una cita periòdica

Si la nostra cita es repeteix cada cert temps, podem programar-ne la freqüència. A la barra de botons hi ha una opció de periodicitat. Quan hi cliquem, s'obre una finestra on podem seleccionar la freqüència de la cita: diària, setmanal, mensual, anual.

Per exemple, en el cas que la cita sigui cada dos dies laborals, marcarem l'opció de tots els dies laborables i escriurem un dos al camp de dies. A l'interval de repetició, seleccionarem la data i el dia d'inici i el de finalització. Per acabar, clicarem el botó d'acceptar.

Eliminar cites

Si la cita ja ha passat, o no volem guardar-la, la seleccionarem al calendari i, clicant-hi amb el botó dret, seleccionarem l'opció d'eliminar. També la podem eliminar si cliquem al botó d'eliminar de la barra superior. Per eliminar cites periòdiques, podem eliminar la repetició o la sèrie de repeticions.

Configurar el calendari en dies laborables i dies no laborables

Podem modificar la configuració predeterminada del calendari, distingint, per exemple, els dies que són laborables dels que no ho són. Dintre d'Outlook, a l'opció de 'Preferències' de les opcions dEines', hi trobarem 'Opcions de Calendari'. A l'Evolution, a 'Preferències', dins de l'opció 'Edita'.

Configuració de dies a l'Evolution

 

En aquesta finestra podem seleccionar els dies que són laborables per a nosaltres, el primer dia de la setmana i l'horari laboral.