descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. NOCIONS BÀSIQUES DEL CALENDARI ELECTRÒNIC

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. UTILITATS DELCALENDARI ELECTRÒNIC

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. ENLLAÇOS RELACIONATS

5. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

6. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS