descarregar PDF

6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

Respon cert o fals:

1

Una adreça de correu electrònic sempre té una arrova (@).

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

L'inventor del correu electrònic va ser Bill Gates.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

Per poder enviar un correu electrònic necessitem un proveïdor de serveis.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

4

És imprescindible tenir instal-lat un programari de client de correu per enviar un correu electrònic.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

5

Els missatges rebuts no es poden reenviar a un altre destinatari.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

6

Per enviar un missatge electrònic és imprescindible una adreça de correu electrònic.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Relacioneu els conceptes de la llista de la dreta amb els de l'esquerra:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

1

Relaciona els conceptes de la llista de números amb els de la de lletres.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer