descarregar PDF

3. EMPRAR UN PROGRAMARI DE CORREU ELECTRÒNIC

  • Un client de correu és un programa per gestionar el correu electrònic de manera local.
  • Els programes de client ofereixen més funcionalitats que els correus web.
  • Per enviar un missatge de correu electrònic, hem d'omplir tres camps: destinatari, assumpte i cos del missatge. Si oblidem algun camp, el programa ens avisa.
  • Aquest tipus de programes tenen la funció d'autocompletar, de manera que recorden les adreces que ja hem fet servir.
  • En un correu es poden afegir tot tipus de documents adjunts. És preferible que no siguin gaire pesants.
  • Els clients de correu permeten saber si un missatge s'ha obert gràcies a la confirmació de recepció.