descarregar PDF

ÍNDEX

 

1. OBJECTIUS

2. EL CONCEPTE DE CORREU ELECTRÒNIC

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. EMPRAR UN PROGRAMARI DE CORREU ELECTRÒNIC

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. LES FUNCIONALITATS BÀSIQUES DEL CORREU WEB

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. ENLLAÇOS RELACIONATS

6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS