descarregar PDF

8. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

Digues si les afirmacions següents són certes o falses:

1

Una URL indica el lloc on es troba una pàgina web i com accedir-hi.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

Les adreces IP són números aleatoris.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

El domini .cat està destinat a pàgines catalanes i referides a la cultura catalana.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Relaciona els dominis amb la seva característica:

a)
b)
c)
d)
e)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

Indica si les afirmacions següents són Certes o Falses.

1

Els enllaços poden relacionar documents d'un mateix web o de diferents webs.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

Els enllaços es marquen sempre en blau.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

En una imatge o un vídeo no hi pot aparèixer la mà que indica que podem clicar un enllaç.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

4

Els pop-ups són finestres emergents que es poden bloquejar amb el navegador.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

5

Un error 404 indica que el servidor no ha trobat la pàgina sol-licitada.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

Indica si les afirmacions següents són certes o falses:

1

Els formularis web serveixen per donar-se d'alta en un servei Internet.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

Per accedir a un servei on ja ens hem registrat només ens calen el nom d'usuari i la contrasenya.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

Els captchas són impossibles de reproduir.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

4

No cal llegir-se les condicions d'ús dels serveis. Totes diuen el mateix.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

5

Si triguem massa a omplir un formulari, pot ser que, a l'hora d'enviar-lo, el servei ens indiqui que la sessió ha caducat.

a) Certa
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 5

Selecciona la resposta correcta:

1

Els directoris són:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

Google va néixer el 1998 de la mà de:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

Un metabuscador és un:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

4

Buscar imatges i vídeos és possible si:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 6

1

Per començar la cerca, hem de:

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer