descarregar PDF

5.1. Aprendre llegint

Un cercador o motor de cerca és una eina dissenyada per buscar informació de qualsevol tipus dins de la Web.

Orígens dels cercadors

Als primers temps de la World Wide Web, quan els continguts que es trobaven a la xarxa no eren gaire nombrosos i estaven molt localitzats en universitats o centres d'investigació, la manera més senzilla de recuperar-los era mitjançant els directoris d'informació. És a dir, índexs de webs creats per documentalistes o especialistes que categoritzaven la informació i agrupaven les pàgines d'un mateix tema. Un exemple d'aquest tipus d'índex és Yahoo!, que va començar sent un directori de webs.

Amb la progressiva incorporació de continguts de diversos àmbits, es va fer necessari disposar d'eines més automàtiques que possibilitessin retrobar segons quines pàgines a partir de paraules clau.

Al principi, tot i que hi havia buscadors com Aliweb (1993), Webcrawler, Infoseek o Lycos (1994), i el més conegut Altavista (1995), que funcionaven raonablement bé, les cerques no eren tan precises com poden ser-ho ara. Sergey Brim i Larry Page, tots dos estudiants de la Universitat d'Stanford (EUA), van pensar que calia millorar aquest aspecte, i el 1995 van fer un projecte d'investigació sobre cercadors que ha transformat la xarxa.

 

Aspecte del cercador Webcrawler

Google

Uns anys més tard, van muntar la seva pròpia empresa i, el setembre de 1998, van llançar Google. Ara, aquest cercador és el més utilitzat de la xarxa i es troba entre les marques més conegudes del món, per davant d'Apple i Skype.

De vegades es diu que si alguna cosa no apareix a Google, no existeix a Internet. El nom del cercador ve precisament de la immensitat de la seva base de dades. Google prové de googol, un terme inventat pel matemàtic nord-americà Edward Kasner, que significa 10 elevat a 100.

La precisió de les cerques de Google és un secret tan ben guardat com la fórmula de la Coca-Cola. Fa servir un motor de cerca que incorpora la tecnologia PageRank, un algoritme que ordena les pàgines en funció dels enllaços que tenen. Però aquesta no és l'única manera que té de classificar-les.

Els darrers temps, el cercador ha incorporat tota una sèrie de serveis que l'ha convertit en una referència obligada: des d'un paquet ofimàtic en línia anomenat Google Docs fins al servei de vídeos YouTube, que ha revolucionat l'audiovisual a la xarxa, passant per un cercador de blocs, batejat Google Blogs, o un cercador de notícies que es diu Google News.

Tot i que Google és el cercador per excel·lència, la xarxa ofereix alternatives que val la pena d'explorar.

 

Pàgina principal de Google.cat

Altres cercadors

Amb l'aparició de la Web 2.0, que potencia la contribució dels usuaris, han sorgit diferents projectes col·laboratius com l'Open Directory Project, que disposa de versió en català, el qual ens permet cercar definicions i continguts categoritzats i revisats per persones. Aquesta és una diferència fonamental amb els motors de cerca que funcionen amb robots (programes específics de cerca, també anomenats aranyes) i que ens dóna certes garanties pel que fa a la qualitat del contingut d'un web.

També val la pena esmentar els metabuscadors, que són cercadors de cercadors, amb robots que cerquen en les diferents bases de dades de cada servei. Un exemple d'aquest tipus de cercador és Dogpile, que busca resultats a Google, Yahoo! i d'altres cercadors.

En l'àmbit de la Internet catalana, a banda dels directoris esmentats i de la versió catalana de Yahoo!, disposem de serveis com el Nosaltres.cat, el Som-hi, el CerCAT o La Tecla, que són webs mixtes. És a dir, cercadors amb índexs temàtics.

Pàgina principal de CerCAT

 

En funció del que busquem, de vegades és més ràpid fer servir una base de dades concreta o un cercador vertical, és a dir, especialitzat en un únic tema. Així, per exemple, si busquem una pel·lícula, resulta molt més pràctic anar a imdb.com que utilizar un cercador general.

Funcionalitats d'un cercador

Les funcionalitats incorporades per Google i altres cercadors ens possibiliten no tan sols trobar referències sobre el que ens interessa, sinó també cercar informació sobre allò que volem conèixer però que no sabem escriure, per exemple. Google incorpora propostes de grafia per a les paraules que introduïm a la caixeta de cerca, si no en sabem l'ortografia exacta. D'aquesta manera, ens serà més fàcil aconseguir-ne informació. A més, també ens indica el nombre de pàgines que té relacionades sobre un concepte concret en la nostra llengua, si busquem a Google.cat. Aquesta funció també ens donarà pistes sobre la correcció de certs termes, si en tenim dubtes.

Google i Yahoo disposen igualment de mini-aplicacions (a les seves barres d'eines respectives) que s'instal·len com a Complements del navegador web i que ens fan més fàcil buscar documents, imatges, notícies i comentaris i opinions d'altres usuaris.

 

Barra de Google

 

Finalment, Google també proporciona una aplicació (Google Desktop) per fer cerques dins dels missatges de correu electrònic, dins de les pàgines que hem visitat i, fins i tot, dins de tots els documents del nostre ordinador. És una funció que resulta molt útil quan no recordem com hem anomenat un document concret, per exemple.