descarregar PDF

3. NAVEGAR PER LA XARXA

  • L'hipertext és el fonament de la navegació per Internet.
  • Els enllaços permeten saltar d'una pàgina a una altra per aconseguir més informació.
  • No hi ha regles fixes sobre com assenyalar un enllaç, però sabem que ho és perquè el punter del ratolí es transforma en una mà en passar per damunt seu.
  • Els enllaços poden obrir-se a la mateixa finestra o en una pestanya o finestra nova.
  • Els errors més habituals a l'hora de navegar són el 404 (pàgina no trobada) i el 403 (accés denegat).
  • Podem navegar per la web de diverses maneres. Hi ha eines que permeten trobar pàgines a l'atzar i gaudir del descobriment.