descarregar PDF

2. ADRECES WEB I DOMINIS

  • Una URL o adreça Internet permet localitzar un recurs i accedir-hi.
  • Les adreces tenen una estructura que les caracteritza i que identifica el que volem fer.
  • Els dominis tradueixen les adreces numèriques (IP) que llegeixen les màquines per saber a quin lloc portar-nos.
  • Tot i que el domini més conegut és el puntcom (.com), n'hi ha d'altres que ens donen pistes sobre el propòsit de les webs o la seva localització geogràfica.
  • Els elements que apareixen darrere del domini ens indiquen el directori o lloc concret on es troba un recurs.
  • Els arxius o documents són la darrera part de l'adreça i poden tenir diverses extensions. Aquesta extensió avui dia no és fixa, ja que depèn del sistema que s'utilitzi per publicar.