descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. ADRECES WEB I DOMINIS

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. NAVEGAR PER LA XARXA

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. EMPLAR FORMULARIS I ALTRES DADES A LLOCS WEB

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. ELS CERCADORS WEB

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. REALITZAR UNA CERCA BÀSICA

6.1. Aprendre llegint

6.2. Aprendre mirant

6.3. Aprendre escoltant

7. ENLLAÇOS RELACIONATS

8. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

9. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS